از تمایل عربستان برای سرمایه‌گذاری در ایران تا رزمایش مشترک چین، ایران و روسیه


تهران-ایرنا- آغاز رزمایش مشترک چین، ایران و روسیه در آبهای جنوبی ایران، تمایل عربستان برای سرمایه گذاری در ایران،ادامه اعتصابات فرانسه و ادعای نشریه انگلیسی درباره شبیه‌سازی پهپادهای ایرانی توسط چین مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا درچندساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058549/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86