از تاکید رئیسی بر همراهی ایران و سوریه تا نارضایتی ۷۴درصدی صهیونیست‌ها از نتانیاهو


تهران-ایرنا- تاکیدآیت الله رئیسی بر همراهی ایران و سوریه، ناراضایتی ۷۴ درصدی صهیونیست‌ها از نتانیاهو، حضور قوی پاکستانی‌ها در اکسپو ایران۲۰۲۳، تهدید روسیه از سوی گروه واگنر و تاکید کارشناس ایتالیایی بر سرعت گرفتن توسعه اقتصادی در ایران مهمترین عناوین خبری بین الملل ایرنا در چند ساعت گذشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102758/%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%DB%B7%DB%B4%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7