ارتش چین: تحرکات جدایی‌طلبانه در تایوان را در هم می‌شکنیم


تهران- ایرنا- ارتش خلق چین هشدار داد که این کشور هر گونه تحرکات جدایی‌طلبانه درباره «استقلال تایوان» و دخالت خارجی را در هم می‌شکند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038969/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85