اتحادیه اروپا خلع سلاح برگشت ناپذیر کره شمالی را خواستار شد


تهران- ایرنا- اتحادیه اروپا از کره شمالی خواست با برداشتن گام‌های قابل راستی آزمایی، مسیر خلع سلاح اتمی کامل و برگشت ناپذیر را طی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988465/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF