اتاق فکرهای غربی: ایران به دنبال تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با قدرت‌های نوظهور است


تهران- ایرنا- کارشناسان و اندیشکده‌های غربی اولویت «سیدابراهیم رئیسی» در سفرهای خارجی را تقویت روابط سیاسی و اقتصادی تهران با قدرت‌های نوظهور جهان ارزیابی می‌کنند تا ضمن کاهش تاثیر تحریم و فشار غرب، ایران را به بازیگری تاثیرگذار در برپایی نظام چندقطبی تبدیل کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131837/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D9%81%DA%A9%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C