آینده توافق علمی ۴۴ ساله آمریکا و چین در میانه تنش‌ها چه خواهد شد؟


نیویورک – ایرنا- توافق ۴۴ ساله ای که چارچوبی را برای همکاری ایالات متحده آمریکا و چین در زمینه تحقیقات علمی ایجاد کرده است، در پایان ماه جاری میلادی  (اوت/ آگوست) پایان خواهد یافت و عدم تمدید آن یکی از ستون های دیرینه روابط بین دو کشور را زیر سئوال می برد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85190128/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DB%B4%DB%B4-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF