آمریکا ۶ شرکت هوانوردی و تکنولوژیک چینی را در فهرست سیاه قرار داد


تهران- ایرنا- دولت جو بایدن پنج شرکت و یک موسسه تحقیقاتی در چین که در زمینه فناوری‌های هوا و فضا، کشتی‌های هوایی و بالون‌ها فعالیت می‌کنند را در فهرست سیاه خود قرار داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029320/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DB%B6-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1