آمریکا: زورگویی چین را تحمل نمی‌کنیم


تهران- ایرنا- لوید آستین وزیر دفاع آمریکا با بیان اینکه ایالات متحده عمیقا متعهد به سیاست دیرینه چین واحد باقی مانده است، گفت: اما واشنگتن زورگویی و قلدری پکن را تحمل نخواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85129882/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D8%B1%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85