آمریکا رزمایش چین در اطراف تایوان را رصد می کند


تهران- ایرنا- آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد این کشور کلیه تحرکات چین در رزمایش‌ اخیر خود در رزمایش‌های نیروهای هوایی و دریایی پکن را در اطراف جزیره تایوان رصد می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077802/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF