آمریکا تدابیر احتیاطی جدید درباره ورود مسافر از چین را بررسی می‌کند


تهران- ایرنا- مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که با توجه به افزایش شمار مبتلایان به کرونا در چین، واشنگتن در حال بررسی تدابیر احتیاطی جدید درباره ورود مسافر از این کشور آسیایی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982062/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C