آمریکا با متحدان خود در مورد افغانستان گفت‌وگو کرد


تهران- ایرنا- نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، از گفت و گو با متحدان کلیدی ایالات متحده در مورد افغان‌ها خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083875/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF