آمریکا استقرار موشک‌های میان برد در ژاپن را بررسی می‌کند


تهران- ایرنا – براساس اطلاعات منابع آگاه در مسائل آمریکا-ژاپن که خواستند نامشان فاش نشود واشنگتن درحال ارزیابی ارسال موشک های میان برد به ژاپن در راستای بخشی از برنامه تقویت نیروهای دفاعی خود در برابر چین در دریای چین شرقی و چین جنوبی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85020099/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF