آمریکا، ژاپن و کره جنوبی سالانه رزمایش‌ مشترک برگزار می کنند


تهران- ایرنا- آمریکا، ژاپن و کره جنوبی در بیانیه مشترکی متعهد شدند که سالانه رزمایش‌های آموزشی نظامی برگزار کنند و تا پایان سال ۲۰۲۳ اطلاعات درباره پرتاب موشک‌های کره شمالی را به اشتراک بگذارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85202883/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF