آغاز رزمایش هوایی مشترک چین و امارات


تهران-ایرنا- وزارت دفاع امارات امروز (چهارشنبه) از آغاز رزمایش هوایی مشترک با چین خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85194227/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA