آغاز رزمایش روسیه در آبهای ژاپن


تهران- ایرنا- وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور رزمایشی را در آب های سرزمینی ژاپن و دریای اوخوتسک آغاز کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85131342/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86