آسیا روی ریل دلارزدایی


تهران – ایرنا – تعداد قابل توجهی از کشورهای آسیایی از جمله ۱۰ کشور عضو «آسه آن»، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، کشورهای عضو بریکس و البته جمهوری اسلامی ایران در حال برداشتن گام هایی جدی برای پایان دادن به اتکا به دلار و ایجاد نظم مالی جدید جهانی هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85207644/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C